calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalı Jeopark Eğitimi’ nin Ardından…

d5Tübitak destekli ve Ankara Üniversitesi, Kızılcahamam kaymakamlığı, Kızılcahamam belediyesi ile Jemirko’ nun ortaklaşa yürüttüğü Uygulamalı jeopark eğitiminin birinci ayağı 03 Ekim 2010 Pazar günü sona erdi ama ilçemizin kazanımları ve gelecekteki pozisyonu açısından daha uzun süre üzerinde konuşulacak izler bıraktı.

Katılımcılara verilen belgelerin TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi, Kızılcahamam kaymakamlığı , Kızılcahamam belediyesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği '(JEMİRKO) nin logolarını taşıması muhakkak ki sembolik olmaktan çok öte bir anlam ve değeri var.

Üniversite mezunları arasından seçilen, çoğu yüksek lisans öğrencisi ve aralarında akademisyenlerinde olduğu gurup bir defa genel olarak ilçemizi ve özellikle jeopark konusunu nazari ve gezdikleri alanlarda uygulamalı olarak öğrendiler.

Bu katılımcıların gerek yüksek lisans tezlerinde ve akademisyen olarak ders, konferans ve yazacakları ilmi makalelerle, ilçemiz ve jeopark projesinin ülke çapında ve uluslar arası topluma duyurulmasını sağlayacaklar. Gönüllü turizm elçileri olarak gördüğümüz katılımcılar ile aramızda oluşan sıcak ve samimi dostluk ilişkileri ve buna paralel olacak gelişmeler, ilçemiz açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilmelidir.

Bilindiği gibi Kızılcahamam & Çamlıdere jeopark projesi ile son bir yıldır baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. Konu ile ilgili bir çok ilmi toplantı, seminer, çalıştay ve gezi tertip edildi. Türkiye’ nin önemli Jeoloji ilim adamlarının konu ile ilgili yüzlerce sayfalık çalışmaları oluştu. Ankara Üniversitesi ve Jemirko gibi önemli bilim ve sivil kurumları buna gönüllü destek veriyor. Ankara Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Çevre bakanlığı koordineli bir çalışma ile projeye destek veriyor.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Çamlıdere Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ise uygulama ve lojistik kısmını üstlenmiş durumda.

2012 yılı sonunda tamamlanacak projede görüldüğü gibi çok saygın kurumlar beraber çalışıyor. Bu tablo ister istemez, küçük ilçemiz için, yıllarca kapalılıktan kurtulma, dışa açılma ve yegane kalkınma seçeneği olan turizm ve jeoturizm konusunda ufkunu genişletme gibi bir sürece girdiğimizi gösteriyor.

Bu süreçle birlikte ilçe halkı, mülki ve yerel idare birimleri, siyasi parti temsilcilikleri, muhtarlıklar, dernekler ve çeşitli sivil örgütler olarak yeni bir misyon ve sorumluluk yüklenilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Her kesim bir şekilde projenin gerçekleştirilmesinde rol almak durumunda. Bu meseleye siyasi ve kişisel görüş farklılıklarının geride bırakılarak, ilçemizin menfaatleri açısından bakma gereği oluştu.

Bu projeden hiçbir kişi, kurum ve kesim tek başına fayda sağlamayacak. Toplumsal özellikdeki bu süreç; 104 köyü, 1 beldesi, 5 mahallesi ve bütünüyle halk kesimlerini direkt olarak ilgilendiriyor.

“İdare ve yetkililer yapsın biz bakalım” anlayışı ile kaybedilen yılların telafisi için herkesin gönüllü olarak birikimleri ve imkanları ölçüsünde bu projede yer alması vatandaşlık şuuru gereğidir. Yeri geldiğinde “Kızılcahamamlılık” gibi insanın duygularını okşayan söylemler yerine bunu artık pratiğe dökme zamanıdır. Bir yerin veya görüşün mensubiyeti ile öğünebilmek için oryaya konan emek ve eser, muhakkak ki söylemden çok fazla önemli.

06 Ekim 2010 tarihinde dünya bilim adamlarının ilçemize yaptığı gezi sıradan, rutin bir turistik ziyaret olarak algılanmamalı. Dallarında çok önemli kariyer sahibi bu bilim adamlarının, ders, konferans ve makaleleri ile ilçemiz tanıtımına yapacağı katkının boyutları tahminlerimizin üzerinde olacaktır.

İçinde yaşadığımız şartları yeterli görmeye hakkımız yok. Bütün dünya deniz, kum, güneş turizmi anlayışından doğa turizmine yönelirken, bizim gelişmeleri yakından takip ederek bu sürece hazır ve içinde olmamız gerekiyor. Sonuçta kazanan bölgemiz olacaktır…