calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Tübitak Destekli 2. Dönem Uygulamalı Jeopark Eğitiminin ardından…

Kızılcahamam & Çamlıdere Jeoparkı kapsamında Tübitak destekli Uygulamalı jeopark Eğitimi 2. dönem çalışmaları 09 Şubat 2011 Çarşamba günkü etkinliklerle sona erdi.

 

Kızılcahamam Belediyesi Termal Pansiyonları toplantı salonunda gerçekleştirilen 9 günlük eğitim programı, 26 Eylül-10 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen programdan sonra ilçemizin ve özellikle belediyemizin onurla üstlendiği bir ev sahipliği, buna bağlı olarak alınan olumlu sonuçları ile Jeopark sürecinde çok önemli bir basamağı teşkil edecek.

Ülkemizin farklı yerlerinden katılan öğretmen, akademisyen ve jeoloji öğrencilerinden oluşan kursiyer gurubu, bu çalışma sonunda ilçemizden olumlu intibalarla ayrılırken, aynı zamanda Jeopark şahsında ilçemizin fahri kültür ve turizm elçileri gibi bir sıfatla memleketlerine döndüler.

Bu çalışmanın önemli bir amacının, “Jeopark Eğitim Programı” geliştirmek olması hasebiyle birinci dönem çalışmaları gözden geçirilerek yeniden uygulandı. Projenin başlangıcındaki bir takım tereddütlerin yerini artık öz güvenin aldığı gözlemlenirken artık; “Bu nedir, ne gerekir?” anlayışının yerinin “Artık ne yapabiliriz?” e bırakmış olması sevindirici bir gelişmedir. Buna rağmen halkta projenin gerçekleşme sürecindeki beklentinin yüksek tutulması gerektiği, fakat çalışmalara ağır ve kararlı adımlarla devam edilmesi gereği anlaşılmıştır.

Proje katılımcıları olan Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destek ve yardımı ile Kızılcahamam’ da Jeopark algısının benimsenmesi, sonuçların ölçülmesi ve buna ilaveten halka jeopark konusunda bilgi verme imkanı doğmuştur.

Öncelikle ilçede değişik yerlere bizzat kursiyerler tarafından 100 kadar afişin yapıştırılması, en az onar kişilik guruplarla “Odak gurup toplantıları” düzenlenmesi ve ayrı sunumlarla esnaf ve diğer halk kesimlerinin aydınlatılması ve bilgi alışverişi, eğitimin önemli bir ayağını oluşturmuştur.

İlçe halkının Türkiye’ de bir ilk olan Jeopark ile ilgili olarak olumlu olumsuz tepkileri ile bakış açılarının ve bu konudaki bilgilerinin ölçülmesi de yapılacak çalışmalara yön vereceğinden, Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan 50 soruluk anket, yine bizzat kursiyerler tarafından büyük bir gayret ve fedakârlıkla yüzyüze 300 esnafa yöneltilmiş, bu yol ile esnafın da bir şekilde bilgilendirilmesi ve önemli bir veri tabanının oluşması sağlanmıştır.

Bu anketin ilk somut sonucu olarak, ilçe halkının Jeopark projesine ilgi ve sempati duymalarına rağmen hemen hiçbir bilgi sahibi olmadığı anlaşılmıştır.

Değişik şehirlerden Kızılcahamam’ a gelen proje eğitim ekibi ve katılımcılar, bu vesile ile ilçemizi ve jeopark duraklarını ziyaret ederek projeyi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Katılımcılar, Kızılcahamam ve Çamlıdere Jeoparkı projesi kapsamında elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi kendi memleketlerinde uygulama ve tanıtma imkanı buldular ki, bu şevki kendilerinde gördük.

Kursiyerler arasındaki Jeoloji bölümü öğrencileri, eğitim sürecinde, alanlarında en önemli hocalarla tanışma fırsatı buldular. Muhakkak ki, burada elde ettikleri bilgi ve tecrübe kendi öğrenimlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

Eğitim saatleri dışında özellikle akşam saatlerinde özellikle eğitici hocalar gurubu ile yapılan sohbet ve günlük değerlendirme şeklinde gerçekleşen görüşmeler, katılımcı arkadaşların projeye nasıl samimiyetle yaklaştıklarını ortaya koymuştur. Keza, gün içindeki dersler de aynı samimi ve sıcak ortam içinde geçmiştir.

Ancak katılımcı arkadaşların bir kısmının görüşü ortaya koydu ki, bu eğitime bundan sonra sadece jeoloji öğrencileri ve coğrafya öğretmenleri ile değil, Sosyal Bilgiler ve sınıf öğretmenleri ile de devam edilmelidir. Çünkü proje ne kadar yaygın ve küçük yaş çocuklara hitap edici olursa o kadar fazla şuurlu taraftar toplayacaktır. Bunun yanında ilçemizin şifalı sularla anılmış olması sebebiyle, gelecekteki eğitim programlarında Jeotermal, kaynak suları, maden suyu ve Acı su hakkında da yeterince bilgi verilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Önemli bir kazanım da, proje katılımcılarının, eğitim sonunda Kızılcahamam & Çamlıdere jeoparkı için amatörce tanıtıcı afiş, broşür, amblem ve benzeri ürün tasarımlarında bulunmuşlardır. Elde edilen 20 kadar tasarım ürüne dönüştürüldüğü takdirde ilçemiz ve Jeopark projesinin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır.

Bunun yanında, kursiyerlerin ilçeye beklenenden az bir zamanda yakınlık duymaları, cesur ve girişken tavırları özellikle konaklama ve eğitim tesisindeki idareci ve personel ile yaşanan sıcak dostane ilişkiler memnuniyet verici olup bu sayede ortaya çıkan sıkı arkadaşlık ve kardeşlik bağları, projenin gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Süreç boyunca yapılan eğitim çalışmaları, kurulan dostluklar, tartışmalar, latifeler ve bütünüyle farklı bakış açıları, Türkiye’ de bir ilk olan Kızılcahamam & Çamlıdere jeoparkı’ nın literatürünün ve ileride bu konuda mevzuat oluşmasına önemli katkı sağlayacak vesilelerdir.

Bu vesile ile Türkiye’ nin dört bir yanından gelip, kıymetli tatil zamanlarını ilçemizde Jeoparkı anlamaya ayıran, projenin halk kesimlerince anlaşılması için düzenlenen etkinliklere samimi şekilde katılan, değerli görüş ve eleştirileri ile yol haritası hazırlanmasına katkı sağlayan değerli kursiyerlere minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Ayrıca yine bu vesile ile proje ortaklarımızdan, eğitim programı için Ankara Üniversitesinin imkanlarını ilçemizin istifadesine sunan sayın rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ,

Destek ve katkılarından dolayı Kızılcahamam kaymakamı sayın Mustafa Çit ve Çamlıdere kaymakamı sayın Aydın Erdoğan,

Jeopark projesinin hayata geçirilmesi konusunda başından beri üstün gayret gösteren, kursiyerlerin eğitim ve konaklamaları konusunda belediye imkanları ile katkıda bulunan Kızılcahamam Belediye başkanı sayın Coşkun Ünal ve başkan yardımcısı sayın Cevat Yüce,

Bunun yanında eğitim süresince bilgi ve tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan değerli eğitimciler;

Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji bölüm başkanı, Jemirko başkanı, jeopark Koordinasyon Komitesi Başkanı ve bu raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Prof Dr. Nizamettin Kazancı,

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve Jeopark Koordinasyon Komitesi üyesi sayın Prof. Dr. Şükran Şahin,

Ankara Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji bölümü öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Sönmez Sayılı,

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümü öğretim üyesi ve Jeopark Koordinasyon Komitesi üyesi sayın Yrd. Doç. Dr. Dilber Ulaş,

 

Emekli jeolog ve jemirko üyesi sayın Dr. Necip Mülazımoğlu,

Emekli jeolog ve jemirko üyesi sayın Yaşar Suludere,

Emekli jeolog ve Jemirko üyesi sayın Gerçek Saraç,

Emekli jeolog ve Jemirko üyesi sayın Fuat Şaroğlu,

Emekli jeolog ve Jemirko üyesi sayın Hamdi Mengi,

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümü araştırma görevlisi ve Jemirko üyesi Sayın Sonay Boyraz ile,

Bu eğitim sürecinde odak grup çalışmalarına ve anketlere katılan değerli halkımıza, esnafımıza, esnaf ve sivil toplum kurumları idarecilerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza,

 

Teşekkür ederiz…

 

Muzaffer Eker

Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Sorumlusu