calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Jeopark alanında Ankara Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları devam ediyor

bazalt projeAnkara Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrenci odaklı bilimsel araştırma projeleri kapsamında Güvem Sütun bazaltları jeositi ile Karagöl Jeositi iki ayrı çalışma olarak inceleniyor.

 

Güvem Bazaltlarının mikroyapı ve doku özellikleri, Jeoloji Mühendisliği öğrencileri Burak Kabaca, Özgür Yedek, Tahsin Onur Yücel tarafından incelendi, sonuçları 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda poster bildiri olarak sunuldu. Araştırma büyük beğeni topladı. Aynı çalışma kapsamında bazaltların bileşimleri jeokimya özellikleri Denizli’deki uluslararası katılımlı jeokimya sempozyumunda Özgür Yedek tarafından bildiri olarak anlatılacaktır.

 

Karagöl Jeositi şimdiye kadar sadece görsel ve coğrafya parçası olarak ele alınmış ayrıntılı incelemelere gidilmemişti. Bu yaz döneminde Ankara’nın diğer iki Karagölü ile birlikte (Beypazarı Karagöl, Çubuk Karagöl) her yönü ile incelenecek ve Ankara’lılara doğru bilgiler aktarılabilecektir. Göl incelemelerinde Özgür Yedek, Tahsin Onur Yücel ve Tuğçe Erdal çalışacaklardır. Jeoparka böyle olanaklar sağlayan ve bunları değerlendiren araştırmacılara teşekkür ederiz.