calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Jeoparkta yeraltı şehri

Jeoparkımızın Mahkemeağacin Kültürel Jeositi üzerinde yapılan temizleme çalışmaları yeraltı şehri ortaya çıkardı.

 

25 Aralık 2011’den bu yana Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologları nezaretinde gerçekleştirilen yüzey arama, düzenleme ve temizleme işleri sırasında dört katlı, her katın girişinin önden ve kottan olduğu bir yeraltı şehri bulundu. Daha önce burasının yan yana dizili birkaç suni mağaradan ibaret eski bir yerleşim alanı olduğu sanılıyordu. Erken Bizans döneminde bazı odalar ibadet yerine dönüştürülmüştür. Şimdiki bulgular yörenin belki Frigler döneminde inşa edildiğini, Galatların kullandığını, zamanla şehir halini aldığını göstermektedir. Mahkemeağacin köyünün konumu sebebiyle dikkatli bir arama ve kazı planlaması gerekiyor. Köyün genişliği ve buradaki beyaz tüflerin dağılımına göre yeraltı şehrinin yaklaşık 350 metrelik bir uzanımda olacağı sanılıyor.

 

Buranın önemi Kapadokya ile batıdaki Frig vadisi arasında tek yeraltı şehri olmasından ileri geliyor. Bilimsel araştırmalar devam etmektedir.