calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Mini Sözlük

Fay: Yer kabuğundaki kırılmalardır (kırık yüzeyi=kırık düzlemidir). Yüzeyleri boyunca parçaları arasında birbirine paralel ve nispi yer değiştirme gerçekleşmiş olan bir kırık ya da kırık zonudur. Hareket cm'den km'ye varabilir. Kırık düzlemi boyunca hareket yok ise "çatlak" söz konusudur.

Fosil: Jeolojik dönemlerde yaşamış canlıların bütünüyle veya kısmen taşlaşmış halleridir. Fosiller paleontoloji biliminin ana konusudur (deniz kıyılarından toplanan kabuklar fosil değildir).

Miyosen: Yer kabuğunun geçmişindeki 23,8 milyon yıl ile 5,3 yıl arasındaki zaman diliminin (Devre) veya bu zaman diliminde meydana gelen kayaç istiflerinin (Seri) genel adıdır. Erken/Alt (23,8-16,4 my arası), Orta (16,4-11,2 my arası), Geç/Üst (11,2-5,3 my arası) olarak üç bölüme ayrılır.

Piroklastik Taneler: Piroklastik taneler, püskürmeli volkanlarda bacadan (krater) çıkan üç çeşit malzemeden biridir (diğerleri volkan gazları ve lav). Oluşumları şöyledir: Volkanları oluşturacak magma odasında gaz miktarı arttıkça (ekserisi su buharıdır), gazın magmaya yaptığı iç basınç artar. Gaz magma içinde küçük baloncuklar halinde dağılır. Böylece magma hem parçalara bölünmüş olur, hem de yüksek basınç altında kalmış olur. Volkan bacası da bu yüksek basınç sonucu, yer kabuğunun yarılması ile yer yüzüne çıkar. Bu parçalı veya kırıntılı malzemeye "piroklastik taneler" adı verilir. Volkanın ilerleyen evrelerinde, içindeki gaz azalır, basınç düşer ve yüzeyde kızgın lav bileşimlerine göre hızlı veya yavaş akar.Volkanizma

Piroklastik taneler çok çeşitlidir ve çeşitli şekilde ele alınabilir. Yalnızca boyutları dikkate alınarak havada asılı kalabilen çok ince tanelerden kum boyutlu olanlara kadar hepsine "volkan külü" denir ve bunlar yığılarak "tüf" denilen kayaçları teşkil ederler. Çakıl, blok boyutundaki "volkanik parça"lar daha iri tanelerdir ve bir yerlerde yığılarak "aglomera" isimli volkanik kayaçları meydana getirirler.

Volkanizma: Magma ve beraberindeki gazların yer kabuğuna yükselmesi ve yer yüzüne püskürme olaylarının genel ismidir.