calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ve Yürütme Grubu

 • Dr. Eşref ATABEY (MTA, JEMİRKO)
 • Yard. Doç. Dr. Sonay BOYRAZ (Aksaray Üni. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, JEMİRKO)
 • Elçin CENGİZ (A.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Müdür V.)
 • Dr. Korhan ESAT (A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü)
 • Yard. Doç. Dr. Fatmagül GEVEN (A.Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü)
 • Dr. Yavuz HAKYEMEZ (JEMİRKO)
 • Prof. Dr. Hülya İNANER (Dokuz Eylül Üniversitesi, JEMİRKO)
 • Dr. Mübeccel KAZANCI (JEMİRKO)
 • Prof. Dr. Osman KETENOĞLU (A.Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü)
 • Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK (A.Ü. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
 • Hamdi MENGİ (JEMİRKO)
 • Nurten MERCAN (JEMİRKO)
 • Dr. Necip Sabri MÜLAZIMOĞLU (JEMİRKO)
 • Dr. Gerçek SARAÇ (JEMİRKO)
 • Doç. Dr. Sönmez SAYILI (JEMİRKO)
 • Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU (A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü)
 • Yaşar SULUDERE (JEMİRKO)
 • Dr. Fuat ŞAROĞLU (JEMİRKO)
 • Sevim TUZCU (JEMİRKO)
 • Prof. Dr. Baki VAROL (A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, JEMİRKO)