calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Projenin Doğuşu ve Nitelikleri

Kurbağa Fosili (Beşkonak Köyü-MTA Müzesi)

Yerküre üzerinde ender bulunan, bu sebeple oluştuğu zamanın ve olayın belgesi durumundaki bazı fosil, kaya, yerşekli vb. jeolojik malzemeler, korunması gereken varlıklardır ve jeolojik sit; jeosit olarak bilinirler.

"Jeolojik Miras" olarak da adlandırılan bu gizemli oluşumlar bulundukları bölge için doğal zenginliklerdir ve eşsiz jeoturizm elemanı durumundadır. 2006-2009 yılları arasında, TÜBİTAK desteği ile Ankara Üniversitesi, JEMİRKO, MTA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile yürütülen "Milli Parklardaki Jeolojik Miras" projesinin çalışmaları sırasında, Kızılcahamam civarında çok sayıda Jeosit olduğu görülmüş, bunların hem korunmaları ve hem de yöreye ekonomik getiri sağlamaları için KÇJJP geliştirilmiştir. Soğuksu Milli Parkı - Küçükgöl Proje, yukarıda adı geçen kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş olmakla beraber, çok sayıda yerbilimcinin bu yöreyi adım adım dolaşarak tamamladıkları TÜBİTAK destekli Milli Parklardaki Jeolojik Miras Projesine dayanır. O projeye katkı veren kuruluşları minnetle anmak gerekir. Bu yeni projenin ancak ve ancak yöre halkının sahiplenmesi ve doğaseverlerin destekleri ile kalıcı sonuçlar üreteceği şüphesizdir. Kızılcahamam Belediyesi projeye halkın katılımı ve desteği için bütün olanaklarını seferber etmiştir.