calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Projenin Hedefleri

Gelin Kayası (Taşlıca Köyü)Kızılcahamam ve Çamlıdere Ankara'nın doğa bakımından en zengin iki ilçesidir. Bitki örtüsü itibariyle iç Anadolu ile Karadeniz bölgesi arasında geçiş oluştururlar. Bu yüzden yöresel iklimi, bitki örtüsü ve arazi yapısı özeldir ve Soğuksu Milli Parkı bu geçişi temsil eden bitkilerin korunması amacıyla 1959'da kurulmuştur. Kızılcahamam tarihi İpek Yolu üzerindedir. Ankara Savaşı'nda Timur'un fillerini buradaki ormanlara sakladığı bilinmektedir. Yöre, başta sıcak ve mineralli suları olmak üzere tarihi, kültürel ve jeolojik bakımdan büyük zenginliğe sahiptir. Ankara Metropolü'nün yakınında (75-85 km) olması ve yeterli tarım ve sanayinin bulunmaması yöreden göçü hızlandırmıştır. Anadolu'nun başka yörelerinde olduğu gibi burada da kimi köyler neredeyse boşalmıştır. Yöre insanını yerinde tutacak yeni iş alanlarına ve tatminkâr işlere gerek vardır. Sahip olduğu doğal zenginlikler dolayısıyla, Kızılcahamam ve Çamlıdere’de büyük jeoturizm potansiyeli vardır ve KÇJJP bu potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflemiştir.
Balık Fosili (Beşkonak Köyü MTA Tabiat Tarihi Müzesi)

Jeoturizm, doğada ender bulunan jeolojik oluşumları görmek ve onlar hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan bütün faaliyetlerdir. Büyük bir ormanın taşlaşmış halini seyretmek, Sütun Bazaltlar(Sabuncu Dere - Güvem)15 milyon yıl önceki bir balığın kılçıklarına dokunmak veya 10 milyon yıl önceki bataklıktaki kurbağayı ve buradaki böceğin kanatlarını incelemek herkes için heyecan vericidir. Bu nedenle jeoturizm son yıllarda giderek öne çıkmaktadır ve doğa ile insanları bütünleştirmektedir.

Dinlenmeyi sağladığı gibi, doğayı öğrenmeyi ve onu korumanın gerektiğini de hatırlatır.

Büyük Ankara kenti ve bu kentin doğaya meraklı insanları, Kızılcahamam ve Çamlıdere'nin jeoturizm potansiyelini daha da arttırmaktadır. Ankaralıların yöreye yaptığı ziyaretler, bu proje için hazırlanan bilimsel alt yapı dolayısıyla daha verimli olacak, Çamlıdere ve Kızılcahamam'a daha sık geleceklerdir.