calistay

16 - 18 Mayıs tarihleri arasında "3. Uluslararası Jeolojik Koruma, Jeoturizm ve Jeopark Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

KIZILCAHAMAM - ÇAMLIDERE BÖLGESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ: VOLKANİK KAYAÇLAR VE HIZLI AŞINMA

Akyarma Tüfleri Fosil Ağaç (Pelitçik - Çamlıdere) Yaprak Fosili (Beşkonak Köyü) Kızık Fayı (Çeltikçi)

 

Yer kabuğunu ve yeryüzünü şekillendiren jeolojik süreçlerin önde geleni VOLKANİZMA'dır. Volkanların ilk doğuşu, püskürmesi ve soğuyup kayaç oluşturma safhalarının bütününü ifade eden volkanizma, yaklaşık 100 km derinden magmanın yer kabuğunu geçerek yeryüzüne ulaşması ile gerçekleşir. Magmanın bu yükselimi bazen yer kabuğu parçalarının (=levha) hareketinin sonucu, bazen de sebebidir. Sıcaklığı 1500 - 1200 °C olan volkan cebinden (=magma odası) yüzeye doğru gelen magma, yükseldikçe dereceli şekilde soğur, soğudukça bulunduğu yere ve bileşimine bağlı olarak çeşitli mineraller ve kayaçlar oluşur ve sonunda magma bütünüyle katılaşır. Bu olaylar Kızılcahamam - Çamlıdere yöresinde 23-16, 11-9 ve 8-3,5 milyon yılları arasında (üç evre) pek çok kez meydana gelmiştir. Çoğu patlamalı olan bu volkanik ürünler bazen belirli merkezlerden, bazen kilometrelerce uzunluktaki yarıklardan yeryüzüne çıkmıştır. Volkanizmanın sakinleştiği dönemlerde bölgeyi akarsu, göl ve bataklıklar kapladığını kayaçlardan anlıyoruz. Volkanik malzeme ile kaplı alanlar üzerindeki bu göl ve bataklıkların bir sonraki dönemde yine volkanik malzeme ile dolup yok olması söz konusudur. Böylece çeşitli volkanik ürünler ile göl - bataklık ürünleri üst üste gelir ve bu olay günümüzde istifler şeklinde gözlenmektedir. Son birkaç yüz bin yıllık dönemde ise volkanik - göl istifi aşınmış, çeşitli vadi, kanyon, dağ ve tepeler meydana gelmiştir. Arazideki bu yarılmalar geçmiş olayların ürünlerini ve görkemini ortaya koyar. KÇJJP ile bu jeolojik geçmiş canlandırılmaktadır.